Omluvenky

Pro evidenci předem nahlášené nepřítomnosti hráče na tréninku slouží omluvenky.

Omluvenku hráče může vytvořit hráč nebo rodič, případně i uživatel s vyšší uživatelskou rolí.

Při vytváření omluvenky je nutné zadat data dnů jejího začátku a konce. Časy začátku a konce (např. pro omluvenku jen pro určitý čas konkrétního dne) a poznámka jsou nepovinné údaje. 

Omluvenky hráče

Po vložení nové omluvenky je na adresu správce omluvenek klubu (uveden v Nastavení systému, Klub) odeslán informační email s informacemi o nové omluvence a ovlivněných trénincích, s přímým odkazem na omluvenku.

Vložením omluvenky se hráč neodstraní automaticky z tréninků (v období platnosti omluvenky), ale u příslušných tréninků se objeví informace, že má hráč na tento trénink omluvenku (text oml, s odkazem na omluvenku).

Informace o omluvence hráče ve výpisu tréninků

Oprávněná osoba klubu (správce omluvenek) může k omluvence přidat poznámku klubu.

Omluvený hráč, pokud zůstane zařazen do tréninku, hradí trénink, jako kdyby se ho účastnil. Pokud nemá hráč trénink hradit a má se jeho podíl rozpočítat mezi ostatní hráče, je třeba hráče z tréninku odebrat (v editaci příslušného tréninku tohoto hráče odebereme a trénink uložíme). Informace o odstranění hráče z tréninku na základě platné omluvenky se uloží do interní poznámky tréninku.

Ponechání omluveného hráče v tréninku (a tedy úhrada poměrné části z jeho strany, v případě tréninku mimo paušál) je vhodné například pro neakceptovanou (např. pozdní) omluvu.

Omluveného hráče je možné ponechat také v tréninku, který je hrazen hráčem v rámci měsíčního paušálu. Zde nemá neúčast v tréninku žádný přímý vliv na úhradu jednotlivých tréninků, dlouhodobou omluvenou neúčast v těchto trénincích je možné zohlednit ve výši paušální platby za daný měsíc (při potvrzování měsíčního vyúčtování hráče).

Populární příspěvky