Správa tréninků sportovního klubu

 • webová aplikace
 • hráči, trenéři, sportoviště
 • tréninky, omluvenky
 • ceny sportovišť a trenérů
 • platby za jednotlivé tréninky, paušální platby, slevy, příplatky
 • vyúčtování a fakturace tréninků, obecné faktury
 • sledování úhrady, párování bankovních plateb s fakturami

Organizace táborů a kurzů

 • webová aplikace
 • tábory, kurzy, workshopy
 • typy táborů/kurzů, ceny
 • doplňkové služby (zapůjčení vybavení, připojištění storna, fotografování, apod.) a jejich ceny
 • účastníci, přihlášky
 • možnost integrace online nabídky do webových stránek organizátora
 • přihlášení účastníkem, automatické odeslání faktury
 • sledování úhrady, párování bankovních plateb s fakturami