Omluvenky

Pro evidenci předem nahlášené nepřítomnosti hráče na tréninku slouží omluvenky. Omluvenku hráče může vytvořit hráč nebo rodič, případně i uživatel s vyšší uživatelskou rolí. Při vytváření omluvenky je nutné zadat data dnů jejího začátku a konce. Časy začátku a konce (např. pro omluvenku jen pro určitý čas konkrétního dne) a poznámka jsou nepovinné údaje.  Po vložení nové …